Praktika: võit-võit olukord!

by | veebr. 10, 2023

Kui ettevõttes on vaja täita tööpositsioon, siis uute kandidaatide otsingul traditsiooniliselt tööandjad toetuvad CV-dele. Resümeedes on selgelt välja toodud kandidaadi varasem hariduskäik. Mis enamjaolt olulisem – kogemus antud valdkonnas. Olgu selleks kas päris töökogemus, praktika või vabatahtlik töö.

Praktikaks peetakse ametlikke programme, mida ettevõtted pakuvad, aidates noori koolitada ning anda võimalus saada päris töökogemus üliõplilastel või hiljuti kooli lõpetanud inimestel. Konseptsioon ise on alguse saanud juba aastasadu tagasi, kuid on tohutult ajas edasi arenenud. Vanasti olid praktikandid noored töölised, kes õppisid spetsialistide käe all kaubandust või kunsti. Vastutasuks pidi nooruk tööandja jaoks kokkulepitud perioodi töötama. Nüanss, mis on jäänud samaks tänapäevani on see, et praktika eesmärgiks oli õpetada noorele uusi oskusi, mida ta saaks tulevikus oma töös kasutada.

Kaasaegsemas mõistes praktikant töötab ettevõttes kindla kokkulepitud aja ja kokkulepitud ülesannete ning vastutusalade raames. Tänapäeval väga tihti noored töötavad praktikakohtadel, et saada sisendit ülikooli uurimustööks või saada esmane praktiline töökogemus. Viimane on eriti vajalik, et õpitavat teooriat paralleelselt ülikoolis käimisega panna praktikasse.

Tänasel päeval pakuvad praktikakohti peaaegu kõik ärisektorid ning erineva suuruse ja taustaga ettevõtted. Seda alates korporatsioonidest kuni väikefirmadeni välja. On ka lisandunud kaug- ja virtuaalpraktikad, mis annavad võimaluse läbida praktikat ka suuremates globaalsetes ettevõtetes.

Miks Complium Accounts pakub praktikat?

Complium Accounts kuulub ühe nende ettevõttete hulka, kelle sotsiaalseks missiooniks on toetada Eesti noori nende arenguteel läbi praktikakohtade pakkumise.

Complium Accounts’i tegevjuht Ederly Talu näeb praktikante edasiviiva jõuna mõlema osapoole vaatevinklist vaadatuna.

“Alustasin raamatupidamise ja finantsaruandluse valdkonnas tegutsemist 15 aastat tagasi. Olles olnud noor õppiv valdkonnahuviline, tundsin kohe alguses, et tehnilistest teadmistest üksinda jääb väheseks. Nagu kõikide valdkondade puhul, on oluline saada praktilisi kogemusi. Koolis õppides või seda lõpetades on tihtipeale üsnagi väljakutsuv saada “jalg uksevahele”, et omandatud teadmisi ettevõtetele maha müüa koheselt väärtust pakkuva palgatöölisena.

Olles ise selle teekonna läbinud, tean kui vajalik on, et leiduks ettevõtteid, kes oleks valmis oma aega, energiat ja muid ressursse panustama alustava, kuid entusiastliku inimese väljakoolitamiseks. Samuti on noore ja karjääri teekonna alguses oleva inimese jaoks hirmutav ja stressi tekitav otsida ettevõtteid, kellele end pakkuma minna. Finantsvaldkond on kompleksne, arenev ja ülimalt vajalik ning uute talentide leidmine ning nende koolitamine on minu jaoks kriitilise tähtsusega.”


Praktikantide olemasolu on “võit-võit” olukord:

 

 • Uus inimene oma teekonna alguses on üldjuhul entusiastlik ja täis suurt teotahet. Selliste praktikantide kaasamine annab ettevõttele võimaluse tuua meeskonda liige, kellel on värsked ideed ja erapooletud vaated. Seda nii valdkonnale üleüldiselt kui ka ettevõtte tegevusele konkreetsemalt. Koolis käivad ja kooli lõpetanud inimesed omavad teadmisi, mis puudutavad kõige uuemaid trende, ajakohasemaid seadusandlusi, kaasaegsemaid tehnoloogiaid ja arenguid valdkonnas. Ja mis kõige olulisem – nad on valmis seda kõike jagama. See aitab ettevõtel saada teadlikumaks turu olukorrast ja arengutest, mis omakorda aitavad tõsta konkurentsieelist.

 

 • Vastutasuks on võimalik noorel entusiastil tutvuda väljatöötatud süsteemide ja programmidega ning õppida aastatepikkuseid kogemustepõhiseid tõdesid ning protsesse, mis selles valdkonnas üldjuhul ajas ei muutu ning on olulise tähtsusega, et saada sellel alal olla oma ala spetsialistiks.
 • Praktikantide integreerimine võib aidata ettevõttel vähendada ressursikulu värbamisel, et leida uusi püsivaid palgatöötajaid. Selle asemel, et viia läbi pikki ja põhjalike värbamisprotsesse, on võimalik ettevõttel panustada noorte koolitamisesse ja arendamisesse. Ning peale praktikaperioodi saab ettevõte pakkuda võimalust jätkata ettevõttes palgatöötajana, kui mõlemad osapooled on leidnud üksteises ühised väärtused, mis neid kõnetavad.

 

 • Vastutasuks jääb praktikandil ära peale kooli lõpetamist tihtipeale väga pikk kandideerimise protsess. Kandideerimine sisaldab CV-de saatmist, personaalsete kaaskirjade kirjutamist ja vestlustel käimist, kus nad peavad “võistlema” juba enda “kanda kinnitanud” spetsialistidega. Just sellistega kelle kogemustepagasisse kuuluvad juba mitmed aastad vastaval ametikohal töötamine.

 

 • Noored kellel puuduvad veel kindlad tõekspidamised, sisseharjunud tööprotsessid, on ideaalsed kandidaadid tulevasteks palgatöölisteks, keda oma ettevõtte ja protsesside  järgi kujundada.

 

 • Vastutasuks saavad praktikandid enda kogemustepagasisse ühe konkreetse ettevõtte töö- ja töökultuurikogemuse, mida oma karjääri arendamise juures ära kasutada kui “benchmark”, kus nad tahaksid või ei tahaks töödata tulevikus.

 

 • Lisaks on praktikandid ettevõtte jaoks hea viis, kuidas lühiajalisi ja kiiremaid ülesandeid ellu viia, sest entusiastlikud inimesed üldjuhul on sellistes ülesannetes oluliselt produktiivsemad lühikese ajaakna vältel.

 

 • Vastutasuks, kiired ja lühiajalised ülesanded annavad kooli lõpetanud inimestele suurepärase võimaluse oma praktilised teadmised koheselt käiku panna. Samuti neid ka kinnistada, et võimalikult kiiresti jõuda suuremate ning vastutusrikkamate ülesannete juurde.

 

 • Praktikantide jaoks on samuti praktikal olles suurepärane võimalus luua kontaktvõrgustikku ning panna alus uutele tutvustele. Praktika on kogemuslik õppimisvõimalus, mis pakub praktikandile hindamatut võimalust suhelda ja luua olulisi erialaseid sidemeid juba enne kooli lõpetamist.

  Praktikantide toetamine ja arendamine on küll ressursirikas, kuid samal ajal ka kõige suurem väärtus, mida saame ettevõttena anda panustades valdkonna arengusse ja tulevikutähtede loomisesse.

 

Kui Complium Accounts suudab pakkuda alustavatele valdkonna entusiastidele stardipaugu, neid integreerides oma igapäevatöösse ja toetades nende varasemalt omandatud teadmisi, andes võimaluse neid praktikasse panna, siis see on tõesti vähim, mida teha saame. Ja kui selle protsessi lõpus me näeme särasilmseid ning endiselt teadmistejanus inimesi, siis neid oma meeskonda ja ettevõttesse püsivalt palkamine on ainult üks suur võit.

Complium Accounts’i praktikaprogrammi on võimalik kandideerida SIIN ning samuti koostöös Tartu Ülikooli futulab praktikaplatvormil on praktikakuulutus leitav SIIT.