Investeeringute raamatupidamine

Mis vahe on klassikalisel raamatupidamisel ja investeeringute raamatupidamisel?

Klassikaline raamatupidamine keskendub ettevõtte igapäevaste finantstehingute, näiteks müügi ja ostude kajastamisele ning nende mõju kajastamisele ettevõtte finantsaruannetes. Klassikalise raamatupidamise eesmärk on jälgida ettevõtte käivet, kulutusi ja kasumit ning tagada nende õige kajastamine raamatupidamisaruannetes.

Investeeringute raamatupidamine keskendub aga ettevõtte investeeringute, nagu aktsiad, võlakirjad, kinnisvara ja muud väärtpaberid, arvestamisele. Investeeringute raamatupidamine hõlmab investeeringute õiglast väärtust ja kasumi või kahju arvestamist nende investeeringute väärtuse muutustest tulenevalt. Investeeringute raamatupidamise eesmärk on tagada investeeringute täpne kajastamine finantsaruannetes ning investeeringute mõju õige hindamine ettevõtte finantsseisundile.

Personali- ja palgaarvestus

Millal on vaja investeeringute raamatupidamist?

Investeeringute raamatupidamine on vajalik juhul, kui ettevõttel on investeeringuid, näiteks aktsiaid, võlakirju, kinnisvara või muid väärtpabereid, mis moodustavad olulise osa ettevõtte varadest.

Investeeringute raamatupidamine on oluline ka juhul, kui ettevõte soovib müüa oma investeeringuid, kuna see aitab ettevõttel kindlaks teha nende investeeringute õiglase väärtuse ja nende võimaliku kasumi või kahju müügist.

Lisaks on investeeringute raamatupidamine vajalik ettevõtte finantsaruandluse standardite, nagu üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted ja rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS), järgimiseks. Investeeringute raamatupidamine aitab tagada ettevõtte finantsteabe täpsuse ja usaldusväärsuse ning tagab, et ettevõte vastab seaduslikele nõuetele ja eeskirjadele.

Sõltuvalt investeeringu liigist on võimalik läbi ettevõtte investeerimisel saavutada suure eelise maksueffektiivsuse abil.

Peamised varaklassid läbi ettevõtte investeerimisel:

  • Aktsia investeeringud
  • Võlakirjade investeeringud
  • Ühisrahastuse investeeringud
  • Krüptorahade investeeringud
  • Kinnisvara investeeringud
  • Maa investeeringud
  • Kulla investeeringud

Kas investeeringute raamatupidamine on vajalik kui ettevõttel puudub majandustegevus?

Kui ettevõttel puudub majandustegevus ja tal on ainult investeeringud, siis on investeeringute raamatupidamine endiselt vajalik. Investeeringute raamatupidamine aitab jälgida nende investeeringute väärtust ja tagada nende õige kajastamine finantsaruannetes.

Kui ettevõttel on ainult investeeringud, võib investeeringute raamatupidamine olla isegi veel olulisem, kuna need investeeringud moodustavad kogu ettevõtte varad. Sel juhul on investeeringute raamatupidamine hädavajalik, et mõista investeeringute mõju ettevõtte finantsseisundile ning teha informeeritud otsuseid nende investeeringute haldamiseks või müümiseks.

Lisaks on investeeringute raamatupidamine oluline ka seaduslike nõuete ja eeskirjade järgimiseks, olenemata sellest, kas ettevõttel on majandustegevus või mitte.

Kas eraisikuna investeerides on vaja investeeringute raamatupidamist?

Eraisikuna investeerides ei ole investeeringute raamatupidamine seadusega nõutav, kuid see võib olla siiski kasulik. Investeeringute raamatupidamine aitab jälgida ja hallata investeeringuid ning mõista nende mõju isiklikule finantsseisundile. Investeeringute raamatupidamine võib aidata ka aru saada investeeringute tootlusest ning selgitada välja, millised investeeringud on olnud edukad ja millised mitte.

Lisaks võib investeeringute raamatupidamine olla kasulik ka siis, kui investeeritakse tulevikus maksudeklaratsiooni täitmisel. Näiteks kui müüte investeeringuid, tuleb arvestada kapitali kasumit või kahjumit. Investeeringute raamatupidamine võib aidata arvutada kapitalikasumit või -kahjumit ning vältida seeläbi võimalikke vigu maksudeklaratsiooni täitmisel.