Maksuarvestus ja -nõustamine 

 

Maksuseadused muutuvad ajas järjest keerulisemaks ja nüansirohkemaks. Ettevõtjatele pakub üha suuremat väljakutset hoida end kursis kõikide maksundust puudutavate teemadega ning see tingib kasvava nõudluse maksunõustamise teenuse järele. Maksuteemade analüüsimine aitab vältida vigu maksude maksmisel ning hoiduda seadusrikkumistest.

Maksuarvestus ja -nõustamine

Mida me pakume?

 • Pakume oma klientidele tuge maksuküsimuste lahendamisel ja anname kindlustunde, et ettevõtte maksuasjad on korrektselt ja õigeaegselt korraldatud.  
 • Me aitame juhtidel analüüsida ettevõtte tehingutega kaasnevaid maksutagajärgi ja nendega  seotud maksukulusid, mis omakorda aitavad vastu võtta läbimõeldud otsuseid. 
 • Tagame korrektse ja efektiivse maksuarvestuse vältides kõikvõimalikke riske.
 • Hoiame oma kliente kursis muutuvate maksuseadustega ning seisame selle eest, et juhid mõistavad kõiki nende ettevõtte äritegevust puudutavaid maksunaünsse.
 • Vajadusel aitame suhtlusel maksuhalduritega maksurevisioni ja maksuvaidluste korral. 

KÄIBEMAKS JA MUUD KAUDSED MAKSUD

Käibe-, aktsiisi- ja/või tollimaks moodustavad olulise osa ettevõtte rahavoogudest ning mõjutavad ettevõtte eelarvet. Monitoorime ettevõtte maksuarvestuse põhimõtteid ja nõustame, kuidas neid makse planeerida. Aitame tõhustada äriprotsesse ja vähendada kulutusi seadusega kooskõlas oleva maksupoliitika abil. 

Käibemaksu planeerimisega on võimalik ettevõtte kulusid optimeerida ning suurenda ettevõtte väärtust. Meie teenused hõlmavad ettevõtte käibemaksukäsitluse analüüsi ja hindamist. Toome välja riskid ja anname nõu, kuidas neid vähendada ning aitame leida võimalusi rahavoogude parendamiseks ning optimeerimiseks.

Käibemaksuga seonduvad teenused:

 • käibemaksu ja teiste kaudsete maksudega seotud tehingute nõustamine
 • piiriüleste tehingute maksumäära tuvastamine
 • käibemaksu nõuetele vastavus
 • maksukohustuslaseks registreerimine 
 • maksude arvestus ning aruandlus
 • erikordadega reguleeritud valdkondade nõustamine
 • e-teenuste maksustamine
 • krüptovaluutaga seotud teenuste maksunõustamine
 • piiriülese kaubanduse maksustamine.

ETTEVÕTTE TULUMAKS

Ettevõtete tulude maksustamine mõjutab otseselt investeeringuid. Eestis puudub klassikaline kasumi maksustamine, millest tulenevalt on võimalik tulumaksu edasi lükata kuniks kasum reaalselt välja makstakse. Pealtnäha lihtne süsteem peidab endas nii riske kui ka võimalusi. Aitame neid hinnata vastavalt ettevõtte vajadustele. Tulumaksu puhul on oluline planeerimine, korrektne maksuarvestus ja -kontroll ning professionaalne koostöö maksuhalduriga. Aitame klienti ettevõtte tegevusega seotud maksuküsimustes, sealhulgas topeltmaksustamise olukordade vältimises.

Tulumaksuga seonduvad teenused:

 • nõuanded sobiva ettevõtlusvormi ja juriidilise struktuuri kohta
 • nõuanded omakapitali sisse- ja väljamaksete kohta
 • dividendide maksustamine
 • maksuvabastuse ning välisriigis makstud tulumaksu arvesse võtmine
 • nõuanded kinnipeetava tulumaksu kohta
 • tugi erisoodustuse küsimustes

KLIENDI ESINDAMINE SUHTLUSES MAKSUAMETIGA

Maksundus on üsna keeruline valdkond. Meie eesmärk on kindlustada, et meie kliendid ei satuks maksuvaidlustesse. Selleks aitame ennetada maksuprobleeme, piirata maksuriske ja tagada sujuv suhtlus maksuametiga. 

Maksuhalduriga suhtluses saame ettevõtteid aidata järgnevatel teemadel:

 • järelepärimiste koostamine maksuhaldurile või Rahandusministeeriumile
 • siduvate eelotsuste taotlemine
 • käibemaksunumbri taotlemisel päringutele vastamine
 • maksukontrollide eelne ülevaatus
 • maksukontrollide nõustamine