Finantsjuhtimine

 

Kui raamatupidamine on juba möödunud äritegevuse kajastamine, siis finantsjuhtimine on tulevikku suunatud tegevus, mis aitab juhtidel teha läbimõeldud finantsotsuseid. Finantsjuhtimine on oluliselt laiema ulatusega, mis eeldab suurema pildi nägemist ja erinevate finantsalaste teadmiste kombineerimist. Finantsjuhtimise alla kuuluvad traditsioonilisemad valdkonnad nagu näiteks raamatupidamine ja maksundus, prognooside tegemine ja eelarvestamine, investeeringute juhtimine ja tasuvusarvestus, finantseerimine ja rahavoogude juhtimine, aruandlus, aga ka ettevõtte tehnoloogilise arengu juhtimine, äriühenduste ümberstruktureerimine ja osanike huvide eest seismine.

Finantsjuhtimise sisendid lisaks raamatupidamisele on ettevõtte üldised eesmärgid ja arengustrateegia, osanike ootused, majanduse makroprognoosid, erinevaid majandusnäitajaid ja teised ettevõtte tegevusalaga seotud asjakohased andmed.

Finantsjuhtimise teenuse sisse ostmine on veel üsna vähe levinud kuid siiski stabiilselt kasvav trend. Selle asemel, et ettevõttesse palgata täiskohaga finantsjuht, mis tihtipeale pole väga otstarbekas, on mõistlikum osta see teenus sisse ning määrata ise teenuse ulatus ja periood lähtuvalt ettevõtte vajadustest.

Finantsjuhtimise teenus on mõeldud ettevõtetele, kellel võib olla raamatupidamine juba majasiseselt korraldatud, kuid juhtkond vajab abi näiteks alljärgnevates töölõikudes:

  • andmete kontrollimine ja finantsanalüüs
  • maksuarvestuse põhimõtete ülevaatamine
  • finantsprognoosimine- ja eelarvestamine
  • käibekapitali juhtimine
  • finantseerimise ja investeerimisega seotud projektide tasuvusarvestus
  • regulaarse juhatuse soove arvestava eriaruandluse väljatöötamine
  • finantskonsultatsioonid äriühenduste ümberstruktureerimisel