Raamatupidamine

Selleks, et ettevõte juhtkond saaks pühenduda äri põhitegevusele eesmärgiga suurendada käivet ja kasumit ning ettevõtet edasi arendada, on tänapäeva kiirelt muutuvas finantsvaldkonnas üheks kasvavaks trendiks ning ühtlasi ka kuluefektiivseimaks lahenduseks usaldada oma raamatupidamine spetsialistidest koosneva meeskonna kätte ja seda päris mitmel põhjusel.

Esiteks on see nii, sest majasisese raamatupidaja palkamiasega kaasnevad kulutused, mis esmapilgul võivad tunduda väikesed ja hajutatud.

Kuid tegelikult kokku liites selgub, et need hõlmavad arvestatava osa ettevõtte väljaminekutest. Ettevõtte enda raamatupidaja ülalpidamiskulude hulka võib arvestada värbamiskulud, palgafondi, koolituskulud, puhkuste ja haiguslehtedega seonduvad kulud, tarkvara arenduskulud, töövahendite kulud ja muud üldkulud. Samuti kaasneb nende kuludega ka alati võimalus, et eelarvestatud kulutused kasvavad ajas seoses näiteks täiendavate koolituste vajadusega või töötaja vahetusega seonduvate värbamiskulude tekkimisega. Raamatupidamisteenust sisseostes on kõik sellised ettenägematud kulud välditavad kuna raamatupidamisbüroo on need riskid juba maandanud ning teenuse hind on  lepingus fikseeritud ettevõtte vajadustest lähtuvalt.

Teiseks tagab raamatupidamisbüroo palkamise kasuks otsustamine suurema teadmiste- ja kogemustepagasi kättesaadavuse.

raamatupidamine

Spetsialistidest koosnev meeskond, kes igapäevaselt tegeleb erinevate majandustehingutega, erinevate profiilide ja suurustega ettevõtetega väga erinevates ärivaldkondades, on võimeline pakkuma kiiremaid ja mitmekülgsemaid lahendusi. Meeskonnas töödates, üksteist konsulteerides ja kogemusi jagades on lahenduste leidmine oluliselt efektiivsem ja võimalusterohkem, kui üks pearaamatupidaja iseseisva töö tulemusena pakkuma on võimeline. Toetudes laiahaardelisemale kogemusele on raamatupidamisteenuse pakkujal hea ülevaade aruandluse erinevatest võimalustest ning samuti ka uutest tehnilistest võimalustest. 

Kolmandaks on teenusepakkuja alati kättesaadav ning kaasaegsete kommunikatsioonikanalite olemasolu tõttu ei mängi füüsiline kohalolu olulist rolli. Kaasaegsete raamatupidamisbüroode igapäevasteks töövahenditeks on videokonverentsid, failide veebipõhine jagamine, ekraani jagamine ja kõikvõimalikud internetipõhised teenused, mis aitavad efektiivselt koostööd teha. Lisaks vastutab ka teenusepakkuja asendaja leidmise eest juhul kui ettevõttega tegelev raamatupidaja on puhkusel või haigestunud.  

Kõik ettevõtted on oma äritegevuses unikaalsed, lähtudes valdkonnast, suurusest, dünaamikast, eesmärkidest ja veel paljust muust. Meie läheneme igale kliendile personaalselt, pakkudes just nende vajadustest lähtuvaid raamatupidamisteenuseid sellisel kujul, määral ja ajahetkel, kui neile vajalik on. Lisaks kvaliteetsele, õigeaegsele ja detailsele aruandlusele, oleme pühendunud omaltpoolt ka teenuse osana juhte nõustama, kui teame nende eesmärke ja näeme nende majandustulemustes nüansse, mida saaks äri huvides paremini ära kasutada. 

Meie raamatupidamisteenuse hulka kuuluvad:

 • raamatupidamise sisseseadmine
 • raamatupidamise sise-eeskirja koostamine
 • jooksva raamatupidamise täisteenus
 • aruandlus
 • jooksvad raamatupidamise ülevaated ja aruanded (bilanss ja kasumiaruanne)
 • finantsaruannete konsolideerimine
 • majandusaasta aruanne 
 • põhivara arvestus
 • kliendi esindamine suhtlemisel audiitorite ja/või ametiasutustega
 • kliendi esindamine maksuametis või mujal asutustes
 • personali- ja palgaarvestus