Krüptovaluuta raamatupidamine

Virtuaalvääringute valdkond on jätkuvas arengus. Ettevõtteid, kes tegelevad krüptovaluutade ülekandmise, säilitamise ja vahendamisega, on pidevalt lisandumas. Tegemist on üsna uue ja keeruka valdkonnaga, mille kohta raamatupidamise standardites puuduvad selged ja üheselt mõistetavad juhised. Eriarvamusi krüptovaluutade kajastmise küsimuses esineb ka spetsialistide hulgas.  Praktikute jaoks on igapäevaseks väljakutseks näiteks plokiahela tehingute kajastamine raamatupidamises, kui ei omata spetsiifilisi teadmisi ja oskusi sellest, kuidas algandmeid lugeda, töödelda ja tõlgendada.

Krüptovaluuta arvestusele spetsialiseerunud raamatupidajad aitavad mõista virtuaalvääringu investeeringute maksumõju, annavad juhiseid, kuidas krüptoga seotud tulusid kajastada, krüptovarasid hallata ja tulemust maksustada.

krüptovaluuta raamatupidamine

Samal ajal aitavad nad hea seista, et investorid toimetaksid nii rahapesu tõkestavaid regulatsioone, raamatupidamisstandardeid, äriseadustiku ja maksuseaduseid järgides. Erinevalt klassikalistest raamatupidajatest on krüptovaluutaga tegelevatel raamatupidajatel laiem arusaam plokiahela tehnoloogiast. Nad oskavad nõu anda, kuidas krüptovaluutavarasid hoida selliselt,  et kõik seadused oleks protsessi käigus järgitud. 

Krüptovaluuta raamatupidamises toetume rahvusvaheliselt kehtivatele finantsaruandluse standarditele, kuna otseselt krüptovaluuta finantsarvestuse standardit veel olemas ei ole.  Et pakkuda ettevõttele vajalikku teenust, on oluline detailideni aru saada, milline on selle äri krüptoalane tegevusvaldkond. Kas firma kasutab virtuaalvaluutat enda maksevahendina, kauplemiseks, investeerimiseks või tegeleb hoopis kaevandamisega, väljastab krüptot, pakub krüptovahetus- ja rahakotiteenust klientidele.

Siin saab ka tutvuda Eesti Maksu- ja tolliameti seisukohaga krüptorahast.

Krüptoraha raamatupidamine sisaldab:

 • krüptovaluutabörside väljavõtete ja krüptoraha rahakottide töötlemine
 • tasuarvestus, hinna vahed ja krüptovaluuta tehingute kasumid/kahjumid
 • ettevõtte ja kliendi vahendite eraldi arvestuse haldamine
 • bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruannete koostamine
 • aastaaruannete koostamine
 • auditeerimisprotsessi läbimiseks vajaliku tugidokumentatsiooni koostamine ja suhtlemine audiitoriga

Miks krüptoraha raamatupidamist meilt sisse osta?

 • oleme virtuaalvääringu teenust pakkuvate ettevõtete raamatupidamisega tegelenud juba mitmeid aastaid
 • omame märkimisväärset rahvusvahelist kogemust
 • oskame nõu anda krüptoraha tehingute maksustamise osas
 • täiendame ja hoiame end kursis valdkonnas toimuvate seaduse muudatuste ja arengutega
 • juriidiliste küsimuste lahendamiseks on meile toeks pikaaegsed virtuaalvääringu valdkonnale spetsialiseerunud partnerid