Personali- ja palgaarvestus

Tulenevalt seadusandlusest personaliarvestus on ettevõttes töötavate isikute arvepidamine alustades töösuhete vormistamisest, töötingimuste muudatustest kuni töölepingute lõpetamiseni välja. Meie tagame, et töösuhted vastavad õigusaktidele ning kõik personalidokumendid on kogu töösuhte vältel korrektselt vormistatud. 

Oleme pühendunud pakkuma oma klientidele täislahendusi, seega töötajatega seonduvates küsimustes suudame katta lisaks personaliarvestusele ka palgaarvestuse vajadused.

Palgaarvestus on valdkond, kus seadused muutuvad tihti ning korrektne arvestus vajab täpset regulatsioonide tundmist. See on ka üks peamistest põhjustest, miks ettevõtted eelistavad seda teenust sisse osta.

Personali- ja palgaarvestus

Palgaarvestuseks kasutame internetipõhist tarkvara Merit Palk, mille headus peitub lihtsuses. Programm on varustatud kliendi raamatupidamistarkvaraga suhtlemiseks vajalike liidestega. Palgaarvestuse tarkvara järgib rollide lahususe printsiipi ning tagab paroolidega kaitstud infovahetuse. Isikuandmete töötlemine, säilitamine ja edastamine on kooskõlas kehtivate nõuetega.

Palgaarvestusteenus sisaldab:

  • palgaarvestuse sisseseadmine
  • igakuine palgaarvestus, mis sisaldab nii töö- kui ka lisatasude, preemiate, puhkuse- ja haigushüvitiste ning lõpurahade arvestust
  • tasudega seotud maksuarvestus
  • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
  • aruannete koostamine ja esitamine statistikaametile
  • töötajate registreerimine Maksu- ja Tolliameti töötajate registris
  • palkade ja maksude ülekanded
  • suhtlemine Haigekassa ning Maksu- ja Tolliametiga
  • nõustamine tööseadlusandluse, maksustamise ja personaliga seotud küsimustes
  • töölepingute koostamine