Miks osta sisse raamatupidamis- ja finantsjuhtimisteenust?

by | aug. 17, 2022

Esmapilgul võib raamatupidamine tunduda rangelt reguleeritud ja staatiline, kuid tegelikkuses on see aga keerukas, ajas muutuv ning laiahaardeline valdkond, mistõttu üha enam ettevõtteid eelistab raamatupidamisteenust sisse osta. 

Raamatupidamise seadusest tulenevad põhinõuded vajavad üldjuhul lihtsamaid baasteadmisi, millega saab ka väiksema kogemusega raamatupidaja edukalt hakkama. Kuid ka siis paljud ettevõtted leiavad, et kuluefektiivsem on osta teenust sisse, kui võtta palgaline töötaja, kelle töövahendite, koolitamise, puhkuste ja muude jooksvate kulude eest peab vastutama. 

Raamatupidamisteenuse sisseostmine tuleb ka tihti päevakorda siis, kui ettevõtte juhtkond jõuab arusaamisele, et lihtsast raamatupidamisest, nagu algdokumentide ja maksudeklaratsioonide administreerimine ning igapäevane raamatupidamise ülesannete täitmine pole piisav, et panna see ettevõtte jaoks tööle kui väärtuslik töövahend õigete finantsostuste tegemiseks. Kasvava ettevõtte raamatupidamine nõuab lisaks lihtsamate toimingute tegemisele igakuist aruandlust, suurema mahuga palgaarvestust, deklaratsioonide esitamist, väga head seadusandluse tundmist ning ajaga kaasas käivat tehnoloogiat. 

Ettevõtte ja selle finantsarvestuse keerukuse kasvades on võimalik raamatupidamist kohandada ettevõtetele personaalsemaks, lisades kohustuslikele toimingutele ärisuunast ja -valdkonnast tulenevaid vajalikke analüüse, arvestusi ja prognoose. Erinevate toetavate teenuste lisamine finantsarvestusse aitavad ettevõtte juhtidel keskenduda oma põhitegevusele, ammutades otsuste tegemiseks vajalikku infot nendelt finantsarvestusteenustelt, olgu nendeks müügiprognoosid, tasuvusanalüüsid, palga- ja personaliarvestus, põhjalik juhtimisaruandlus, eelarvestamine või mõni muu valdkond, mis vajab süviti pühendumist. 

Hetkel ettevõtte jaoks oluliste finantsteenuste sisseotsmine annab paindlikkuse ja ka värske ning adekvaatse vaatenurga ettevõttest väljastpoolt. Lisaks raamatupidamisega seotud maksu-, õiguse- ja personaliküsimustes nõustamine loob ettevõtte juhtidele lisandväärtust, mida tihtipeale ettevõtte sees töötavad inimesed ei paku. 

Alternatiivina on võimalik ettevõttel palgata pearaamatupidaja või finantsjuht seda rolli täitma, kuid see on oluliselt vähem kuluefektiivsem ning teadmistepagas ja komplekslahendused, mida suudab üks raamatupidamisbüroo oma meeskonnaga pakkuda on oluliselt suurem, kui üks palgaline töötaja ainuisikuliselt ettevõttele potentsiaalselt pakkuda saab. 

Kaasajastatud raamatupidamisteenus on suurepärane võimendus olemasoleva meeskonna töö tõhustamiseks või raamatupidamise ümberkorraldamiseks. Väljastpoolt ostetava teenuse võtmes on võimalik kasutada oma ala tippspetsialiste vajalikus mahus. Raamatupidamise büroo meeskond saab pakkuda aruandeid, mida seni ettevõtte töös kasutusele pole võetud ning seda ilma täiendavate lisakulutusteta. 

Complium Accounts on pühendunud end kursis hoidma valdkonna arengutega ning käima kaasas nii ajaga, kui ka klientide vajadustega. Tihtipeale näeme, et ettevõtted pühendavad väga suure hulga oma ressurssidest nagu aeg ja raha, lihtsa raamatupidamise korrashoiule. Meie aga leiame, et kui investeerida need ressursid spetsialistide kätesse, jääb ettevõtte juhtidele kätte oluliselt rohkem aega, raha ja energiat, et fokusseerida need hoopis oma ettevõtte juhtimisele ja kasvatamisele.